Wyspy Wartości – zajęcia dla dzieci 

PODSTAWĄ POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI JEST UMIEJĘTNOŚĆ
RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI

Pomagam dzieciom zrozumieć świat emocji – uczę je, jak radzić sobie z pojawiającą się złością, smutkiem czy radością.

Cele zajęć:

Podczas warsztatów dzieci: 

  • budują poczucie własnej wartości –  budują realne poczucie własnej wartości oraz konstruktywną samoocenę;
  • rozwijają umiejętności społeczne – uczą się współżycia z innymi, budowania otwartych relacji z ludźmi;
  • wzmacniają wiarę w siebie – uczą się radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z nauką, rówieśnikami, dorosłymi;
  • uczą się asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych – wyznaczania i bronienia swoich granic;
  • uczą się komunikacji opartej na empatii – doceniają siebie i innych, nazywają swoje emocje.

W ramach warsztatów rodzice otrzymują:

– podsumowanie – szczegółowe informacje o realizowanych ćwiczeniach oraz ich celu;

– materiały – zawierające porady i sugestie, jak wzmacniać nowe umiejętności w domu;

– bieżący kontakt z trenerem;

– godzinę konsultacji – do wykorzystania z trenerem podczas cyklu zajęć.

Czas trwania cyklu zajęć: 1 spotkań 1,5-godzinnych; raz w tygodniu.

Wiek uczestników: 6-11 lat.

Miejsce: zajęcia odbywają się w szkołach oraz na Mokotowie ul. Różna 63A.

Jeśli chcesz by przeprowadzić cykl zajęć w Twojej szkole napisz do mnie.