Szkoła dla rodziców
i wychowawców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program przygotowany z myślą o wsparciu rodziców i wychowawców w tworzeniu relacji z dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Jeśli chciałabyś/chciałbyś

 • mówić do dziecka w taki sposób, by Cię słuchało i chciało mówić;
 • wyznaczać granice w relacji z dzieckiem i pomagać mu ustanawiać własne granice; 
 • rozumieć i nazywać uczucia i emocje –  swoje i dzieci; 
 • radzić sobie z trudnymi uczuciami: złością, smutkiem czy rozczarowaniem;
 • rozpoznawać potrzeby, które kryją się za uczuciami i zachowaniami dzieci;
 • towarzyszyć dziecku w kryzysach, tak by czuło Twoje wsparcie i miłość;
 • dowiedzieć się, jak ustrzec dziecko przed zagrożeniami współczesnego świata – pornografią, narkotykami, uzależnieniem od ekranu;
 • wzmocnić siebie jako rodzica, dziadka, wychowawcę.


– jeśli niemal codziennie zastanawiasz się, jak mówić do dziecka bez krzyku, kar i kazań, by Cię słuchało,
– masz dość porannych pobudek i wieczornego zaganiania do łóżka,
– ale też zastanawiasz się, jak słuchać, by dziecko chciało dzielić się swoimi troskami i radościami; 

 • chciałabyś/chciałabyś wzmocnić siebie, jako rodzica, dziadka, wychowawcę.
ZAPRASZAM NA WARSZTATY

Założenia programowe warsztatu

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to cykl spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Celem programu jest rozwój umiejętności wychowawczych uczestników oraz zmiana postaw rodzicielskich na takie, które będą zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci i młodzieży (np. agresja i przemoc, przedwczesna inicjacja seksualna, zażywanie substancji psychoaktywnych).

Podczas spotkań prowadzonych w formie warsztatów z elementami dramy jest również przestrzeń na wymianę doświadczeń oraz pracę nad bieżącymi trudnościami.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii jako program profilaktyczny. Program uzyskał II poziom rekomendacji określonej mianem „Dobra praktyka”.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WARSZTATÓW

Część I. Relacja i dialog (10 spotkań po 3 h).

Podczas pierwszego modułu uczestnicy poznają podstawowe narzędzia wspierające komunikację opartą na szacunku. Poszerzają świadomość własnych celów wychowywania (co, w danym momencie jest najważniejsze/ najtrudniejsze w relacji z dzieckiem, gdzie i jakich chcieliby zmian).

Tematy poruszane podczas zajęć:

 1. Jak wyznaczać dziecku granice? – jaką rolę odgrywają granice w wychowaniu dzieci, co robić, aby dzieci przestrzegały ustalonych granic?
 2. Uczucia, co to takiego? – jak rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczucia, jak wykorzystać rozpoznawanie uczuć w komunikacji.
 3. Współpraca w relacjach z dzieckiem – co może pomóc, a co przeszkodzić w zachęcaniu do współpracy.
 4. Czy powinno się karać dzieci? – co to kara? co zamiast kary? 
 5. Konflikty dobre czy złe? – rodzaje konfliktów, znaczenie konfliktów i sposobów ich rozwiązywania.
 6. Samodzielność dzieci – rodzaje samodzielności, jak wspierać proces usamodzielniania się dziecka.
 7. Etykiety i role – wpływ ról i etykiet, jak rozpoznawać przypisane etykiety, jak „uwolnić” dziecko od przypisanej roli.
 8. Pochwały – jak konstruktywnie chwalić, jak budować realne poczucie własnej wartości dziecka.

Część I jest modułem bazowym, podstawowym. Ukończenie tej części jest warunkiem uczestniczenia w części II lub III.

Część II. Rodzeństwo bez rywalizacji (10 spotkań po 3 h)

Głównym celem tej części warsztatów jest uświadomienie rodzicom, skąd się bierze rywalizacja pomiędzy rodzeństwem oraz przekazanie im umiejętności wychowawczych pomocnych w wygaszaniu rywalizacji i budowaniu współpracy.

Tematy poruszane podczas zajęć:

 1. Skąd się bierze zazdrość i rywalizacja w rodzeństwie?
 2. Jak unikać porównań?
 3. Sprawiedliwie – nie zawsze znaczy równo. Jak dzielić swój rodzicielski czas, uczucia, uwagę pomiędzy dzieci.
 4. Sposoby interwencji w trakcie kłótni i konfliktów między dziećmi.
 5. Jak „wzbudzić ducha” współpracy zamiast rywalizacji?

Najstarsze, średnie, najmłodsze – znaczenie kolejności urodzin.

Część III. Jak rozmawiać z nastolatkiem (10 spotkań po 3 h)

Zajęcia poszerzają wiedzę rodziców/wychowawców w zakresie etapów rozwoju emocjonalno-społecznego nastolatka oraz potrzeb i problemów wieku dorastania (m.in. potrzeba akceptacji, decydowania o sobie).

Tematy poruszane podczas zajęć:

 1. Jak wyznaczać granice nastolatkom?
 2. Jak zrozumieć uczucia i emocje nastolatka? Gdzie szukać ich źródeł?
 3. Jak towarzyszyć nastolatkowi w kryzysie adolescencyjnym? O roli bezwarunkowej akceptacji.
 4. Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym młodzieży przy poszanowaniu zwiększającej się potrzeby decydowania o sobie?
 5. Jak komunikować się z nastolatkiem, jak pokonywać bariery komunikacyjne?
 6. Zagrożenia współczesnego świata – przedwczesne zainteresowanie seksem, narkotyki itd.