Warsztaty dla dzieci

Wyspy Wartości – zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku 6-10 lat. 

Podczas warsztatów dzieci: 

  • budują poczucie własnej wartości – uczą się radzić sobie w trudnych sytuacjach: z nauką, rówieśnikami, dorosłymi;
  • rozwijają umiejętności społeczne – uczą się współżycia z innymi, budowania szczerych relacji z ludźmi;
  • wzmacniają wiarę w siebie – budują realne poczucie własnej wartości oraz konstruktywną samoocenę;
  • uczą się asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych – odnajdywania i bronienia swoich granic;
  • uczą się komunikacji opartej na empatii – docenianiu siebie i innych, również za drobiazgi.

 W ramach warsztatów rodzice otrzymują

  • podsumowanie – szczegółowe informacje nad czym pracowaliśmy, w co się bawiliśmy i dlaczego;
  • materiały – zawierające porady i sugestie, jak wzmacniać nowe umiejętności w domu;
  • bieżący kontakt z trenerem; godzinę konsultacji
  • do wykorzystania z trenerem podczas cyklu zajęć.

czas trwania: 12 spotkań po 1, 5 h/raz na tydzień,

wiek: 6-11 lat,

miejsce: zajęcia prowadzimy w szkołach.